מעמד סטנד
מעמד סטנד לטרטלטים ומאפים

סטנד בייצור מיוחד לכל סוגי הבצקים למילוי של דליפרוסט נוח לשימוש ,מתאים לחניות ובתי עסק