**כוס עץ, מידות: 4.5*5 ס"מ, **כוס עץ, מידות: 6*6 ס"מ,