**סירת הגשה, מידה: 85 מ"מ, **סירת הגשה, מידה: 135 מ"מ, **סירת הגשה, מידה: 190 מ"מ,