**צלוחית עגולה, מידות: 55 מ"מ, **צלוחית עגולה, מידות: 60 מ"מ,