קופסא קריסטלית שקופה קטנה חזקה במיוחד בהברגה לאטימה מרבית